Uluslararası Projeler

1.  Mülteci ve Türk Gençlerinin Sosyal Uyumunun ve Katılımın Sporla Güçlendirilmesi

Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilileri arasında çeşitli tarihlerde düzenlenen toplantılar ve görüşmeler neticesinde mülteci ve Türk gençlere yönelik olarak spor yoluyla sosyal uyum projelerinin planlanabileceği görüşülmüştür. Bakanlığımızca hazırlanan proje teklifi üzerinden UNHCR yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, proje geliştirilerek Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) uhdesinde kurulan Olimpik Mülteci Vakfı (ORF) yetkilileri ile proje anlaşması imzalanmıştır.

Proje ile gençler spor yapmaya teşvik edilecek, yetenekli sporcular keşfedilecek, spor festivali düzenlenecektir. Ayrıca çocukların ve gençlerin spor kültürü kazanmasına ve olimpik değerlerle bütünleşmesine yönelik eğitimler verilecektir. Ankara, Bursa, Samsun, Şanlıurfa ve Mersin Spor merkezlerimizde ve Gençlik Merkezlerimizde 6 branşta spor eğitimi verilecektir. 

Proje süresi toplam 24 ay olup 43.940 kişiye doğrudan, 72.960 kişiye dolaylı olarak ulaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca, proje antrenör istihdamı ve antrenör eğitimleri ile iş gücüne katkı da sağlayacaktır.

2. Türkiye Almanya Bilgi Değişimi Projesi  (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) )

Göç yönetimi ve mülteci gençlerin sosyal uyumu konularında tecrübelerden karşılıklı olarak istifade etmek ve iyi uygulamaları yerinde görmek amacıyla Türkiye-Almanya Bilgi Değişimi Projesi ortaya çıkmıştır. Proje kapsamında; çalışma ziyaretleri, konferanslar planlanmıştır. 

Proje kapsamında Almanya’ya gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri:

Göç Yönetimi ve Spor Yoluyla Entegrasyon (Ekim 2018)

Gönüllülük (Şubat 2019)