Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight, D-8) üye ülkelerinin ilk Gençlik Zirvesi, 5 Nisan 2021 tarihinde “Sürdürülebilir Dönüşüm için Girişimcilik” temasıyla çevrimiçi olarak Bangladeş’in evsahipliğinde D-8 Genel Sekreterliği moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

10. D-8 Zirvesinin yan etkinliği olarak gerçekleştirilen Gençlik Zirvesi’nde D-8 üye ülkelerinden Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Pakistan ve Türkiye’nin gençlikten sorumlu Bakanlıklarının üst düzey yetkilileri tarafından konuşma gerçekleştirildi.

Bangladeş tarafından D-8 ülkelerinin durumuna ilişkin ilgi çekici bir sunumun da gerçekleştirildiği zirveye ülkemizi temsilen Bakanlığımızdan Genel Müdür Yardımcımız İnanç Özçakmak başkanlığında Genel Müdürlüğümüz ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir heyetle katılım sağlandı.

Bakanlığımız adına gerçekleştirilen konuşmada; ülkemizin gençlik politikalarına ve genç girişimciliğe yönelik iyi uygulamaları paylaşılırken, salgın ile birlikte mevcut imkanların daha da kısıtlandığı ve etkin kaynak kullanımının öneminin arttığı belirtilerek genç girişimciliğin desteklenmesinin, hem ekonomik hem de sosyal anlamda ülkelerimize katma değer sağlayacağı vurgulandı.

Zirveye Bakanlık yetkililerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası gençlik kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, teknoloji şirketleri, çevre örgütleri ve eğitim ve finans kuruluşlarından gençlik liderleri ve genç temsilciler katılım sağladılar. Gençlik Zirvesi kapsamında, gençlik temsilcilerinin altı farklı oturumda yaptıkları müzakereler sonucunda hazırladıkları bildirinin D-8 10. Zirvesine sunulması kararlaştırıldı.