Avrupa Konseyi Gençlik Yönetim Komitesi (CDEJ) 66. Toplantısı ve Ortak Gençlik Konseyi (CMJ) 44. Olağan Toplantısı, gençlik politikalarına ilişkin güncel gelişmelerin değerlendirilmesi ve gençlik politikalarının Covid-19 salgını uyarlanması gündemiyle 22-24 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

CDEJ 66. Toplantısı, 1 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında CDEJ Başkanı olarak görevlendirilen Miriam Teuma moderatörlüğünde 22 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatör, CDEJ’in faaliyet ve çalışmaları ile toplantı gündemi hakkında bilgi paylaştıktan sonra sözü sırasıyla katılım sağlayan ülke temsilcilerinden söz isteyen kişilere verdi.  

CMJ 44. Olağan Toplantısı ise, CMJ Başkanı olarak görevlendirilen Andrea Ugrinoska moderatörlüğünde, Covid-19 salgınının gençler üzerindeki etkisinin azaltılmasına yönelik uygulama örnekleri gündemiyle 23-24 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Bakanlığımızı temsilen Genel Müdür Yardımcımız İnanç Özçakmak başkanlığında Genel Müdürlüğümüz yetkililerinden oluşan bir heyetle katılım sağlanan toplantıda, ülkemiz gençlik politikalarının Covid-19 salgın sürecine uyarlanmasına yönelik uygulama örneklerinden bahsedildi.

Bakanlığımız adına gerçekleştirilen konuşmada; Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezlerinin ve gençlik kamplarının Covid-19 önlemleri dahilinde faaliyetlerine devam ettiği, gençlerimizin gönüllülük faaliyetleri kapsamında dezavantajlı durumda bulunan insanlara çeşitli yardımlarda bulunduğu ve Bakanlığımızın salgın sonrası sürece yönelik gençlik politikaları belirleme çalışmalarına başlandığı hususları paylaşıldı.