Geçici ve uluslararası koruma altındaki bireyler ve ev sahibi toplum arasındaki sosyal uyumun güçlendirilmesine, çocukların ve gençlerin spor kültürü kazanmasına ve olimpik değerlerle bütünleşmesine yönelik eğitimler ve faaliyetler içeren Spor ile Sosyal Uyumu Güçlendirme Projesinin değerlendirme toplantısı Uluslararası Projeler Dairesi ile ORF yetkilerinin katılımı ile 06.04.21 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

05.08.2019 tarihinde ORF ile imzalanan protokol ile Ankara, Bursa, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa illerinde uygulanmaya başlayan projenin 5. Dönemi yürütülmekte olup bugüne kadar 5 ilde 18 branşta 95 spor kursu açılmıştır. Toplamda 6 dönem olarak planlanmış olan proje ile ulaşılması hedeflenen 4800 çocuk ve gencin %75’ine ulaşılmıştır.

ORF yetkilileri ile yapılan toplantıda, günümüze kadar yapılan faaliyetler değerlendirilmiş ve Covid-19 salgınının etkileri ele alınmıştır. ORF yetkileri, projenin uygulama sürecinden ve günümüze kadar elde edilen çıktılarından çok memnun olduklarını, projenin şeffaf ve izlenebilir şekilde yürütülmüş olmasından dolayı teşekkürlerini dile getirmişlerdir. Ayrıca projenin başarılı bir şekilde raporlandığını vurgulamışlardır. Pandemi sürecinde alınan tedbir ve kısıtlamalar nedeniyle projenin kalan bütçesi ile bir dönem daha uzatılmasına onay verdiklerini ifade etmişlerdir.

Ayrıca, projenin çok önemli bir soruna çözüm ürettiği ve devamının önemli olduğu, fon kaynaklarında artış olacağını ve Bakanlığımızla 2022 sonrasında da yeni bir projeyi sürdürmeyi istediklerini sözlü olarak dile getirmişlerdir. Bu durumda, projenin daha büyük bir tutarla başka illerde de yaygınlaştırılması düşünülmektedir. Tokyo Olimpiyatlarından sonra yeni proje için hazırlıklara başlanması yönünde fikir birliği oluşmuştur.